erotische contacten dortmund sex postcode

D Support is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade (waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel) van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat. Welke IPG verzamelt D Support U hoeft D Support geen informatie te verstrekken wanneer u de Website bezoekt. Wanneer de Bezoeker toegang krijgt tot bronnen van derden op het internet, doet de Bezoeker dit op eigen risico. Met ChatPals kunnen op onze website

Erotische massage man man bisex stellen

uitgebreide online chatgesprekken worden gevoerd maar zijn fysieke afspraken niet mogelijk. D Support behoudt zich het recht voor de door Member verstrekte informatie te verifiëren en kan om welke reden dan ook weigeren een Lidmaatschap met Member aan te gaan. Als D Support wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij u daarvan voorafgaand middels de Website in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis. Member dient ER rekening MEE TE houden DAT bedrijf fictieve memberpersonages OP website KAN presenteren EN DAT bedrijf, OF EEN derde partij namens bedrijf, hosts KAN inzetten. Diensten : het door D Support ontwikkelde platform waarop Diensten van het Bedrijf via Website aangeboden worden; Diensten van het Bedrijf : de chat- en entertainmentdiensten die via Diensten door Bedrijf of een derde middels de Website aan Member worden aangeboden; Bezoeker : eenieder die. Gebruiksrecht Mits de Member aan alle in het aanbod gestelde (betalings)voorwaarden heeft voldaan, verleent D Support de Member een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar en een beperkt gebruiksrecht (licentie) voor toegang tot en het gebruik van Website.

erotische contacten dortmund sex postcode

Links D Support of andere gebruikers van de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links informatie kunnen bevatten waarover D Support geen controle heeft. U kunt deze persoonsgegevens bewerken. Opzeggen en einde Lidmaatschap Member is gerechtigd zich per direct, zonder opgave van redenen, af te melden voor het Lidmaatschap. Member dient zich bewust TE zijn DAT website fictieve memberpersonages bevat. Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Diensten, heeft D Support de mogelijkheid het Lidmaatschap van de Member automatisch op te heffen wanneer Member gedurende minimaal 12 maanden de Diensten niet heeft gebruikt. Tenzij anders vermeld, is D support slechts verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de Website, Diensten, klantenservice en het verwerken van betalingen in het kader van Diensten.Prive contact rijpe vrouwen zoeken sex

  • Postcode m is alleen bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder.
  • Minderjarigen worden geweerd en dienen de website te verlaten.
  • Postcode m is een flirt- en datingsite waarbij gebruikers de vrijheid genieten om zichzelf te uiten.